T. 089 69 06 06

WELKOM BIJ GROEPSPRAKTIJK DE DAM

Beste patiënt,

Er werd onlangs een update uitgevoerd aan het agendasysteem. Hierdoor is het mogelijk dat u zich opnieuw moet registreren om een afspraak te kunnen maken.

Momenteel zijn we terug actief voor niet dringende zorg, we bieden goed gespreide afspraakmomenten aan.

Maak bij aanwezigheid van volgende klachten (hoesten, moeilijker ademhalen, spierpijn, keelpijn, koortsig en andere tekens van griep) GEEN online afspraak, maar bel naar de praktijk.

Gelieve u te houden aan onze nieuwe maatregelen vanaf maandag 4 mei 2020:

- zoveel mogelijk met banconact te betalen

- steeds een mondmasker te dragen in de praktijk

- alleen op consultatie te komen of een begeleider te voorzien die NIET ziek is.


U zal merken dat u enkel een afspraak kan maken per week, de agenda's van de weken nadien zijn voorlopig geblokkeerd. Elke week wordt de situatie van het coronavirus alsook de drukte in de praktijk bekeken en geëvalueerd.


Deze maatregel is tijdelijk tot alle gevaar voor verspreiding van het coronavirus verdwenen is.

Wie vragen heeft over het coronavirus, maar zich niet ziek voelt of geen dokter nodig heeft, belt beter naar een speciaal informatienummer hiervoor: 0800 14 689!


Omdat we geloven in een samenwerking tussen huisartsen.
Omdat we service en kwaliteit willen leveren.
Omdat we gemakkelijk bereikbaar willen zijn.
Omdat we een goede ondersteuning van secretariaat, onthaal en paramedici willen organiseren.  

Om al het bovengenoemde te realiseren werken we met acht huisartsen, een huisarts in opleiding, 4 secretaresses, een verpleegster, twee psychologen en een diëtiste samen in onze groepspraktijk. 

Belangrijke nota: Om de consultaties vlot te laten verlopen vragen we u minimum 5 min eerder op uw afspraak aanwezig te zijn en 4 uur op voorhand telefonisch te annuleren indien u niet kan komen (dus niet via mail)

Het niet of niet tijdig annuleren van een afspraak is bijzonder vervelend voor de artsen. Indien dit herhaaldelijk gebeurt zien we ons verplicht om een 'no show fee' aan te rekenen.

Indien er geen afspraak meer beschikbaar is en u medische hulp nodig heeft kan u altijd contact opnemen met onze secretaresses!

U zal merken dat de secretaresses (op vraag van de dokters) soms doorvragen om uw situatie zo goed mogelijk in te schatten. Op die manier hoeven ze de dokters niet onnodig te storen tijdens hun consultaties. Het spreekt voor zich dat al onze medewerkers gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

NIEUWS

Diƫtiste

Lees verder ...

Coronavirus

Lees verder ...

Dokter Buntinx

Lees verder ...

Consultaties

Het secretariaat is open van maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 19u

Een afspraak maak je:

  • Liefst via internet www.groepspraktijkdedam.be 
  • Telefonisch op tel.: 089 69 06 06
  • Rechtstreeks bij onze secretaresse op de praktijk
  • Enkel voor dringende gevallen kan je je even aanmelden op de praktijk en wachten tot er een vrije plaats is.

Maak Afspraak

Dr. Lien Cruys
Maak afspraak
Dr. Jessie Errico
Maak afspraak
Dr. Ann Mandervelt
Maak afspraak
Dr. Sjors Pietermans
Maak afspraak
Dr. Jeroen Cox
Maak afspraak
Dr. Bruno Bemelmans
Maak afspraak
Dr. Alex van den Broek
Maak afspraak
Dr. Jos Truyen
Maak afspraak
Verpleegsters An - Maud - Astrid
Meer info
Diƫtiste Nele Bangels
Meer info
Psycholoog An Verjans
Meer info