Leeftijd 60+

Weg met de griep!

Elke 65-plusser laat zich het best jaarlijks tussen half oktober en half november vaccineren tegen griep. De prik beschermt maar voor één winterperiode, dus het vaccin moet ieder jaar herhaald worden. Zwangere vrouwen of mensen die in de gezondheidssector werken, moeten zich op jongere leeftijd ook laten vaccineren. Info: griepvaccinatie.be.

Belangrijk: dit jaar is het een uitzonderlijk jaar. Door het coronavirus zijn er plots heel wat meer mensen die zich willen laten vaccineren, waardoor er onvoldoende vaccins zijn voor mensen uit risicogroepen. Heb je een vaccin gereserveerd, maar hoor je niet tot een risicogroep? Geef je vaccin dan door aan de volgende op de wachtlijst.

Bescherm je tegen pneumokokken

Vanaf je 65ste loop je aanzienlijk meer gezondheidsrisico’s bij een infectie met pneumokokken, dat zijn bacteriën die via hoesten of niezen van mens op mens worden overgedragen en die long- of hersenvliesinfecties kunnen veroorzaken. De Hoge Gezondheidsraad beveelt daarom aan om je vanaf deze leeftijd te laten vaccineren.

Te veel is te veel

 “Als je geen klachten hebt of niet tot een risicogroep voor bepaalde aandoeningen behoort, hebben de meeste preventieve tests – zoals een scan van je hart of een uitgebreid bloedonderzoek – geen enkel nut.

Meer nog: zulke preventieve tests zijn af te raden. Want baat het niet, dan schaadt het in dit geval vaak wel. De tests kunnen namelijk een vals positief resultaat geven en dus iets oppikken dat er niet is. Daarom: enkel als ze voldoende betrouwbaar zijn én voldoen aan een reeks wetenschappelijke criteria, hebben preventieve controles zin. Denk bijvoorbeeld aan een noodzakelijke gezondheidscheck-up, zoals de tweejaarlijkse mammografie voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar of aan de dikkedarmkankerscreening voor iedereen tussen 56 en 74 jaar.”