T. 089 69 06 06

We streven naar
Hoe willen we werken?
Enkele mededelingen
Het formulier "vertrouwelijk"
Geïnformeerde toestemming
Levenseinde
GMD

 

We streven naar:

 • Samenwerking met collega’s en andere disciplines
 • Kwaliteit van werken
 • Service voor onze patiënten
 • Bereikbaarheid door ruimere raadplegingsuren en telefoonassistentie
 • Tijd voor de patiënten en overleg
 • Vrije tijd voor een familiaal en sociaal leven
 • Ondersteuning door inschakelen van secretariaat en andere disciplines
 • Diversiteit: we staan open voor iedereen
 • Aanbod van hulp en vaardigheden
 • Uitwisseling van ervaring en wetenschappelijke inzichten.

Hoe willen we werken?

In de nieuwe praktijk werken wij enkel na afspraak (er zijn geen vrije raadplegingen).
Het secretariaat is open van maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 19u.

Een afspraak maak je:

 • Liefst via internet www.groepspraktijkdedam.be
 • Telefonisch : 089 69 06 06
 • Rechtstreeks bij onze secretaresse aan de balie
 • Enkel voor dringende gevallen kan je je even aanmelden op de praktijk en wachten tot er een vrije plaats is.

Bij een spoedgeval word je zo snel mogelijk geholpen.

Als het echt niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen kan je  bellen voor een huisbezoek, liefst voor 10 uur ’s morgens.

Je kan vrij kiezen bij welke huisarts je wil komen. Zo nodig kan iemand van de collega’s je voorthelpen. We werken immers met een gemeenschappelijk dossiersysteem en overleggen regelmatig.

Voor uitslagen of andere vragen kan u e-mailen naar groepspraktijkdedam@gmail.com. Uw e-mail wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de desbetreffende dokter. Indien het voor u echt niet mogelijk is om een e-mail te sturen, mag u bellen naar de praktijk, elke dag na 9u00.


Enkele mededelingen:

 • Vanaf 1 januari 2015 geldt er in Maasmechelen een wachtdienst vanaf 19u!
 • Vanaf maandag 9 november 2015 sluit het secretariaat om 19u. Attesten en/of voorschriften kunnen voor 19u afgehaald worden.
 • Preventieve zuigelingenraadpleging is mogelijk na afspraak.
 • Wil je met verschillende personen op raadpleging komen maak dan voor elk een afspraak.
 • Als je niet kan komen op het afgesproken uur, gelieve tijdig te verwittigen!
 • Het afleveren van attesten en voorschriften: we geven voldoende voorschriften mee tot aan het opvolgconsult. Is je medicatie op, maak dan een afspraak! Voor attesten allerhande is een consult bij de arts noodzakelijk.


We werken samen met het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven.
Omdat we opleiden belangrijk vinden zijn in onze praktijk regelmatig stagiairs of huisartsen in opleiding aanwezig.
Ook doen we soms mee aan  wetenschappelijk onderzoek waarbij dossiergegevens (anoniem) gebruikt worden. 

 

Het formulier "vertrouwelijk"

Je arts verklaart je arbeidsongeschikt. Dit gebeurt enkel tijdens een consultatie en wordt ook genoteerd in het dossier.

 • Verwittig je WERKGEVER zo snel mogelijk. Doe dit dezelfde dag, anders kan je loonverlies lijden. Bezorg je werkgever het arbeidsongeschikheidsattest; zonder dit attest ben je onwettig afwezig. 
 • Neem het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van je ziekenfonds, ook wel het formulier 'VERTROUWELIJK' genoemd, mee naar je arts. Dit formulier kan je halen bij je mutualiteit!
 • Vul zelf het bovenste stuk volledig in en bevestig een klever op het attest.
 • Laat het tweede stuk invullen door je arts en verstuur het altijd met de post naar je mutualiteit. (Steek eht nooit in de brievenbus van je mutualiteit!)
 • Vraag aan je ziekenfonds wanneer een vertrouwelijk nodig is.

 

Geïnformeerde toestemming

Sommige medische gegevens over u kunnen tegenwoordig op een heel beveiligde manier uitgewisseld worden tussen artsen die u behandelen.

De belangrijkste gegevens uit uw dossier kunnen gedeeld worden. Het betreft o.a. uw medische voorgeschiedenis, dagelijkse medicatie, vaccinaties, allergieën, … .

Dit is interessant in het geval dat u een andere arts raadpleegt, bij opname in een ziekenhuis of als u naar een andere apotheker gaat.

Deze gegevens kunnen enkel ingezien worden door zorgverleners die u behandelen en mits uw toestemming, dus niet door iedereen. Als u dit NIET wenst, kan u dit altijd melden aan uw huisarts.

Om over de meest correcte administratieve gegevens te beschikken vragen de secretaresses uw eID, deze vervangt immers uw SIS-kaart.

Meer informatie kan u vinden op www.patientconsent.be

Levenseinde

Wat als je zo ziek wordt dat er geen hoop meer is op genezing of verbetering?

Ook dan kan er goed voor je gezorgd worden!

Wat kan je nu al plannen en concreet afspreken?

Meer informatie kan u vragen aan uw huisarts.

GMD

Een Globaal Medisch Dossier brengt al uw medische gegevens samen in één dossier.

Hierdoor kan uw huisarts u beter opvolgen, uw onderzoeksresultaten makkelijker opvragen en onnodige onderzoeken vermijden.

Een globaal medisch dossier is gratis en wordt 1x per kalenderjaar geopend of verlengd door uw huisarts, dit naar aanleiding van een raadpleging of een bezoek.