Praktijkinfo

Hoe werken wij?

- We werken enkel op afspraak. Dat kan op 3 manieren:
   liefst via onze website
   via ons secretariaat 089 690606

- Huisbezoeken worden liefst aangevraagd voor 10.30u 

- Weet dat alle artsen je dossier kunnen raadplegen

Wat met resultaten van onderzoeken?

- Onderzoeksresultaten worden liefst via mail opgevraagd: groepspraktijkdedam@gmail.com
- Indien het niet anders kan, kan je telefoneren na 9u.

Enkele praktische afspraken

- Kom op tijd
- Bij verlet, tijdig annuleren
- Voorschriften en attesten worden in principe enkel tijdens een consultatie afgeleverd.
- Parkeren moet niet noodzakelijk op onze beperkte parking. Wandelen is gezond.

Geïnformeerde toestemming
De belangrijkste medische gegevens  (medicatie, relevante voorgeschiedenis, allergieën,
vaccinaties) kunnen gedeeld worden met andere artsen in België. Indien U dit niet wenst
kan U dit melden aan uw huisarts.
Voor meer info: www.patientconsent.be

No- Show regel

Wanneer u éénmalig niet op het spreekuur bent gekomen zonder annulering dan krijgt u van de praktijk deze brief met daarin een eerste waarschuwing.
Deze waarschuwing houdt in dat er van u verwacht wordt dat u op de gemaakte afspraken komt of deze tijdig annuleert.

Een 3e keer niet komen opdagen zonder annulering beschouwen wij als uw verantwoordelijkheid voor het breken van de vertrouwensband tussen u en uw huisarts.
U werd bovendien meermaals op de hoogte gesteld van de procedure en consequenties.
Wij zijn in dat geval genoodzaakt u telefonisch of per dit schrijven vriendelijk te verzoeken een collega huisarts buiten deze praktijk aan te spreken om vanaf dat moment uw medisch dossier verder te beheren.

Consultaties

Het secretariaat is open van maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 19u (op vrijdag tot 18u)

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 18u

Een afspraak maak je:

  • Liefst via internet 
  • Telefonisch: 089 69 06 06
  • Rechtstreeks bij onze secretaresse op de praktijk