Wachtdienst

Er is een veralgemeende weekwacht van 19u tot 8u, te bereiken op het nummer 089 75 75 75.
De weekendwacht begint op vrijdagavond om 18u en eindigt op maandagochtend om 8u.
De dokter van wacht houdt zijn consultaties in de Huisartsenwachtpost van het Medisch Centrum,
Koning Albertlaan 35.  Je moet eerst een afspraak maken.

De apotheker van wacht kan u vinden via de website www.apotheeklimburg.be

Wachtdiensten

Dokter van wacht /huisartsenwachtpost  089 757575
Apotheek van wacht 078 05 17 33
Tandarts van wacht 0903 39 969
Antigifcentrum 070 245 245