Mevr. An Verjans

Mevr. An Verjans

Psycholoog

089 69 06 06

In de groepspraktijk bied ik psychologische begeleiding, advies en psychotherapie. Indien U een kennismakingsgesprek wenst kan U dit steeds bespreken met uw huisarts. Enkel via een verwijzing van de huisarts kan er een afspraak vastgelegd worden.

In het eerste gesprek bekijken we de reden waarom U psychologische ondersteuning zoekt. Het doel van dit gesprek is om te bekijken wat uw verwachtingen zijn en of uw hulpvraag binnen mijn werkgebied valt. Wanneer we beslissen een begeleiding op te starten maken we concrete afspraken omtrent het verdere verloop van de begeleiding. Mits uw toestemming vindt er overleg plaats met uw huisarts. De regels rond het beroepsgeheim worden vanzelfsprekend gerespecteerd. 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 812112636