T. 089 69 06 06

Naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als GDPR, op 25 mei 2018, hebben wij ons privacybeleid aangepast.


Concreet gaat het over het volgende:


Verzameling van informatie:


Om uw persoonsgegevens te verwerken baseert uw arts zich op het gerechtvaardigd belang en op uw voorafgaande toestemming onder de vorm van het goedkeuren van een therapeutische relatie. Op deze manier verzamelen wij alle persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, rijksregisternummer….).


Delen van informatie van derden


Uw persoonlijke en uw relevante medische gegevens (voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, chronisch medicatiegebruik) worden verzameld in een SUMEHR (summarised medical health record – een samenvatting van alle relevante medische informatie).Deze SUMEHR wordt op een server geplaatst zodat andere artsen (en alleen zij) in België deze informatie kunnen raadplegen bv tijdens een wacht of een vakantie in België.De server waarop deze gegevens staan is beveiligd tegen derden. Inzage door niet medici is volstrekt onmogelijk.

Bewaren van gegevens


Wij bewaren uw gegevens volgens de wettelijke verplichtingen. In België dienen de medische gegevens bewaard te worden tot  30 jaar na het laatste contact.


Uw privacyrechten
U hebt o.a. het recht om:  

  • inzage te vragen in de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld. 
  • correctie, verwijdering en beperking van ons gebruik van deze informatie te vragen. 
  • uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Mocht u hierover vragen hebben kan U ons steeds hierover contacteren.