T. 089 69 06 06
Dr. Lien Cruys
Dr. Jessie Errico
Dr. Ann Mandervelt
Dr. Sjors Pietermans
Dr. Jeroen Cox
Dr. Bruno Bemelmans
Dr. Jos Truyen
Dr. Frank Buntinx
Verpleegsters An - Maud - Astrid

Vanuit het Wit-Gele Kruis staan wij in voor praktijkassistentie bij uw arts.Dit maakt dat wij enkele taken van uw huisarts kunnen overnemen zodat hij zich meer op andere dingen kan concentreren.

In samenspraak met de arts kan U bij ons terecht voor een bloedname, een EKG en een longfunctiemeting (spirometrie). Ook kan U terecht voor wondzorg, vaccinaties, diabetescontrole, uitlezen van een glucometer, infuustherapie, het afnemen van een geheugentest, het opvolgen van uw bloeddruk en andere parameters.
Alle verpleegkundige taken gebeuren enkel en alleen na verwijzing van de huisarts.

De consultaties zijn iedere werkdag van 8,00 tot 10,00u en een afspraak kan gemaakt worden via het secretariaat of via de huisarts.


Voor een bloedname is het vereist dat U een aanvraag van de huisarts bij zich heeft.


Er moet voor een consult bij de verpleegster geen remgeld betaald worden.

Diƫtiste Nele Bangels

Als diëtiste van het Wit-Gele Kruis Limburg ben ik ook werkzaam in de groepspraktijk 'De Dam'. Ik begeleid en ondersteun u op een verantwoorde manier bij voedingsproblemen of vragen rond voeding. De richtlijnen en adviezen zijn persoonlijk en op maat samengesteld, afgestemd op uw specifieke noden en vragen. Ik hou zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en voedingsgewoonten. Lekker en gezond blijft het uitgangspunt!
U kan bij mij terecht voor voedingsadvies bij gewichtsproblemen, diabetes, te hoge cholesterol, zoutbeperking, nierinsufficiëntie, voedingsallergie, spijsverteringsproblemen, obstipatie ...
Let op: een verwijzing door je huisarts is noodzakelijk!

Tarieven: een eerste consult van 60 minuten kost 37,84 euro, een tweede consult 28,41 euro en latere opvolgconsultaties 19,43 euro.
De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor dieetconsultaties. Voor consultaties in het kader van een zorgtraject is een gedeeltelijke terugbetaling door het RIZIV voorzien. Informeer hiervoor op voorhand.

Het niet nakomen van gemaakte afspraken zorgt niet alleen voor ongemak in de werkplanning. Dit betekent ook dat wij andere patiënten, die op onze wachtlijst staan, eerder hadden kunnen verder helpen. Daarom zijn we genoodzaakt om het bedrag van € 10 administratiekosten aan te rekenen. 

Psycholoog An Verjans

In de groepspraktijk bied ik psychologische begeleiding, advies en psychotherapie. Indien U een kennismakingsgesprek wenst kan U dit steeds bespreken met uw huisarts. Enkel via een verwijzing van de huisarts kan er een afspraak vastgelegd worden.

In het eerste gesprek bekijken we de reden waarom U psychologische ondersteuning zoekt. Het doel van dit gesprek is om te bekijken wat uw verwachtingen zijn en of uw hulpvraag binnen mijn werkgebied valt. Wanneer we beslissen een begeleiding op te starten maken we concrete afspraken omtrent het verdere verloop van de begeleiding. Mits uw toestemming vindt er overleg plaats met uw huisarts. De regels rond het beroepsgeheim worden vanzelfsprekend gerespecteerd. 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 812112636

Nieuws

Nieuwe arts

Monday, 30 July 2018
Nieuwe arts
Lees verder ...

Reisapotheek

Wednesday, 27 June 2018
Reisapotheek
Lees verder ...

Antibiotica

Wednesday, 14 February 2018
Antibiotica
Lees verder ...

 Secretaresses  Jessica, Lotte, Miety & Myriam

De secretaresses Jessica, Lotte, Myriam en Miety, staan in voor het secretariaat van de praktijk. 
Het secretariaat is bereikbaar van 8.00u 's morgens tot 19.00u 's avonds.
U kan bij hen terecht voor:
- het maken van afspraken bij de dokters,
- het aanvragen van huisbezoeken (liefst aanvragen voor 10.00u),
- het afhalen van verwijsbrieven en voorschriften (na overleg met de dokter),
- andere praktische vragen.

U zal merken dat de secretaresses (op vraag van de dokters) soms doorvragen om uw situatie zo goed mogelijk in te schatten. Op die manier hoeven ze de dokters niet onnodig te storen tijdens hun consultaties. Het spreekt voor zich dat al onze medewerkers gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Om over de meest correcte administratieve gegevens te beschikken vragen de secretaresses uw eID, deze vervangt immers uw SIS-kaart.