T. 089 69 06 06
Verpleegsters An - Maud - Astrid

Vanuit het Wit-Gele Kruis staan wij in voor praktijkassistentie. Dit maakt dat wij enkele taken van uw huisarts kunnen overnemen zodat hij zich meer op andere dingen kan concentreren.

In samenspraak met de arts kan U bij ons terecht voor een bloedname, een ECG en een longfunctiemeting (spirometrie). Ook kan U terecht voor wondzorg, vaccinaties, bevriezen van wratjes, uitspuiten van oren, diabetescontrole, uitlezen van een glucometer, infuustherapie, het afnemen van een geheugentest, het opvolgen van uw bloeddruk en andere parameters.
Alle verpleegkundige taken gebeuren enkel en alleen na verwijzing en met controle van de huisarts. U moet dus soms na een consult bij de verpleegster, nog even bij de huisarts komen. 

De consultaties zijn iedere werkdag van 8u tot 11u en een afspraak kan gemaakt worden via het secretariaat of via de huisarts.

Er moet voor een consult bij de verpleegster niet betaald worden.

Bij een bloedname ontvangt u enkele dagen later een factuur van het labo (Practimed). Indien u vragen heeft over deze factuur mag u contact opnemen met het labo (Practimed - 013 67 07 30). 

Om de consultaties bij de verpleegster vlot te laten verlopen vragen we u minstens 5 min op voorhand aanwezig te zijn.

Als u niet kan komen op het afgesproken uur, gelieve tijdig te verwittigen! 

Diëtiste Nele Bangels

Als diëtiste van het Wit-Gele Kruis Limburg ben ik ook werkzaam in de groepspraktijk 'De Dam'. Ik begeleid en ondersteun u op een verantwoorde manier bij voedingsproblemen of vragen rond voeding. De richtlijnen en adviezen zijn persoonlijk en op maat samengesteld, afgestemd op uw specifieke noden en vragen. Ik hou zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en voedingsgewoonten. Lekker en gezond blijft het uitgangspunt!
U kan bij mij terecht voor gewichtsproblemen, diabetes, verhoogde cholesterol, zoutbeperking, nierinsufficiëntie, voedingsallergie, spijsverteringsproblemen, obstipatie ...
Let op: een verwijzing van je huisarts is noodzakelijk!

Tarieven: een eerste consult van 60 minuten kost 38,60 euro, een tweede consult 29,00 euro en opvolgconsultaties 19,80 euro.
De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming. Voor diabetes mellitus type 2 consultaties in het kader van een zorgtraject of een voortraject is een gedeeltelijke terugbetaling door het RIZIV voorzien. Informeer hiervoor op voorhand.

Het niet nakomen van afspraken zorgt voor ongemak in de werkplanning van onze diëtiste. Dit betekent dat wij andere patiënten, die op onze wachtlijst staan, eerder hadden kunnen helpen. Daarom zijn we genoodzaakt om € 10 administratiekosten aan te rekenen, als u de afspraak niet tijdig annuleert. 

Psycholoog An Verjans

In de groepspraktijk bied ik psychologische begeleiding, advies en psychotherapie. Indien U een kennismakingsgesprek wenst kan U dit steeds bespreken met uw huisarts. Enkel via een verwijzing van de huisarts kan er een afspraak vastgelegd worden.

In het eerste gesprek bekijken we de reden waarom U psychologische ondersteuning zoekt. Het doel van dit gesprek is om te bekijken wat uw verwachtingen zijn en of uw hulpvraag binnen mijn werkgebied valt. Wanneer we beslissen een begeleiding op te starten maken we concrete afspraken omtrent het verdere verloop van de begeleiding. Mits uw toestemming vindt er overleg plaats met uw huisarts. De regels rond het beroepsgeheim worden vanzelfsprekend gerespecteerd. 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 812112636

Nieuws

Diëtiste

Wednesday, 01 April 2020
Terugbetaling diëtiek voor kinderen met overgewicht of obesitas
Lees verder ...

Coronavirus

Monday, 30 November -1
..
Lees verder ...

Dokter Buntinx

Monday, 30 November -1
Dokter Buntinx
Lees verder ...

 Secretaresses  Jessica, Lotte, Miety & Myriam

De secretaresses Jessica, Lotte, Myriam en Miety, staan in voor het secretariaat van de praktijk. 
Het secretariaat is bereikbaar van 8.00u 's morgens tot 19.00u 's avonds.
U kan bij hen terecht voor:
- het maken van afspraken bij de dokters,
- het aanvragen van huisbezoeken (liefst aanvragen voor 10.00u),
- het afhalen van verwijsbrieven en voorschriften (na overleg met de dokter),
- andere praktische vragen.

U zal merken dat de secretaresses (op vraag van de dokters) soms doorvragen om uw situatie zo goed mogelijk in te schatten. Op die manier hoeven ze de dokters niet onnodig te storen tijdens hun consultaties. Het spreekt voor zich dat al onze medewerkers gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Om over de meest correcte administratieve gegevens te beschikken vragen de secretaresses uw eID, deze vervangt immers uw SIS-kaart.